Hlavní stránka

Zavedení metod a standardů řízení kvality specifických pro elektronizaci zdravotnictví

Výstupy projektu "Strategické řízení rozvoje elektronického zdravotnictví v rezortu MZ" 

Zavedení metod a standardů řízení kvality specifických pro elektronizaci zdravotnictví

Předmětem této etapy bylo zpracování materiálů, které jsou nezbytné v oblasti nastavení procesů dosahování kvality s cílem zkvalitnit metodiky a další odborné studie pro implementaci Národní strategie elektronického zdravotnictví ČR. Cílem projektu bylo vytvořit a zavést komplexní metody a standardy řízení kvality specifické pro elektronizaci zdravotnictví na centrální úrovni. Soubor metod a standardů řízení kvality elektronického zdravotnictví pomůže nastavit celkový systém řízení v souladu s přijatými politikami a zásadamí řízení kvality. Cílem projektu bylo rovněž vytvoření a adopce souborů nástrojů pro další rozvoj elektronizace zdravotnictví.

Publikované metodiky jsou obvykle v první verzi, veškeré připomínky a náměty, které povedou k odstraňování nedostatků a zvyšování užitné hodnoty metodik jsou vítány.

Cílem vzniku těchto materiálů bylo vytvořit potřebné nástroje pro plánovitý a řízený rozvoj elektronizace zdravotnictví a zajištění souladu s legislativními, technickými a organizačními možnostmi.

Materiály jsou publikované ve formátu PDF, pokud by bylo třeba získat dokumenty v editovatelné podobě, tak nás kontaktujte.

Vytvořené metodiky najdete zde:

Metody a standardy řízení kvality

Metodika rozvoje služeb interoperability - s využitím interoperabilních národních eHealth systémů včetně rozšíření přeshraničních služeb eHealth

Metodika řízení architektonické změny

Metodika tvorby Business Case Ministerstva zdravotnictví ČR

Průběžná doporučení z projektu Joint Action supporting the eHealth Network (JASeHN)

Indikátorová soustava pro monitorování a hodnocení výstupů a výsledků elektronického zdravotnictví

Metodika pro monitorování a hodnocení elektronického zdravotnictví

Zpráva o vyhodnocení průběžného naplňování cílů Národní strategie elektronického zdravotnictví

Katalog sdílených služeb elektronického zdravotnictví

Aktuality

Zavedení metod a standardů řízení kvality specifických pro elektronizaci zdravotnictví

29.10.2019

Soubor metodických dokumentů pro potřeby strategického řízení elektronizace zdravotnictví - zavedení metod a standardů řízení kvality

Podrobnosti

NČLP - upozornění na HROZÍCÍ PROBLÉM - přechod na klíče NČLP od 50000 výše od 12/2019

14.10.2019

Prověřte, zda používáte DASTA a NČLP korektně a zda používáte aktuální platnou verzi ! Pokud máte NČLP doplněn o své lokální položky, prověřte jejich klíče (musí být v intervalu 25000 - 49999) a zvažte jejich další existenci s ohledem na případná rizika!

Podrobnosti

Investiční pokyny členským státům EU a Evropské komisi o interoperabilním ekosystému pro digitální zdravotnictví

4.7.2019

investiční pokyny členským státům EU a Evropské komisi o interoperabilním ekosystému pro digitální zdravotnictví a investičních programech pro novou / aktualizovanou generaci digitální infrastruktury v Evropě, jak byly přijaty na 15. zasedání eHN 12.6.2019

Podrobnosti

Mapa webu

Kontakty

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2

+420 224 971 111

+420 224 971 111

Odběr novinek

Pokud si přejete dostávat informace o novinkách, napište nám prosím svoji adresu.