Hlavní stránka

Deklarace partnerství při implementaci Národní strategie elektronického zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví s ohledem na dobrou praxi při přípravě a implementaci strategických změn a posílení principu partnerství otevírá prostor pro spolupráci s potenciálními zájemci o zapojení do implementace Národní strategie elektronického zdravotnictví. Cílem spolupráce je identifikovat a zahrnout do implementace strategie relevantní potřeby/požadavky a podněty subjektů, které budou změnami ovlivněny, nebo budou mít významný vliv na jejich vzájemnou komunikaci.
Výzva je zaměřena zejména na odbornou veřejnost (soukromé i veřejné subjekty). 
Preferovanou formou spolupráce je zejména podpora týmů Ministerstva zdravotnictví prostřednictvím posuzování navržených změn a jejich dopadů, případně aktivní účasti na zpracování alternativních návrhů a zhodnocení jejich přínosů a dopadů.
Informace o implementaci a prioritách ministerstva najdete na stránkách Národní strategie elektronického zdravotnictví NSEZ.CZ.  Případný zájem o spolupráci je možné zaslat na emailovou adresu: nsez@mzcr.cz.

V emailu prosím uveďte:

  • Základní identifikační údaje
  • Oblasti, v rámci nichž nabízíte odbornou pomoc a kapacity
  • Specifické kompetence v oblasti eHealth, kterými organizace/subjekt disponuje
  • Rámcové kapacity (čas), který je možný pro potřeby spolupráce uvolnit
  • Kontaktní osobu pro danou organizaci/subjekt

Aktuality

Projekt Integrovaný systém uživatelů pro Krajské hygienické stanice

5.6.2018

Ministerstvo zdravotnictví, Odbor informatiky ve spolupráci se zástupci KHS, započalo realizaci projektu „Integrovaný systém uživatelů pro Krajské hygienické stanice“.

Podrobnosti

Deklarace partnerství při implementaci Národní strategie elektronického zdravotnictví

21.5.2018

Ministerstvo zdravotnictví s ohledem na dobrou praxi při přípravě a implementaci strategických změn a posílení principu partnerství otevírá prostor pro spolupráci s potenciálními zájemci o zapojení do implementace NSeZ.

Podrobnosti

Vystoupení Ing. Martina Zemana na konferenci ICT ve zdravotnictví 2018

2.5.2018

Ing. Martin Zeman, ředitel odboru Informatika, vystoupil 24. dubna 2018 na konferenci ICT ve zdravotnictví 2018 s tématem "Stav realizace a priority Národní strategie elektronického zdravotnictví v roce 2018"

Podrobnosti

Harmonogram realizace prioritních oblastí NSeZ - Strategický cíl 4 Infrastruktura a správa elektronického zdravotnictví

13.4.2018

Aktuální platná verze implementace vybraných prioritních oblastí Národní strategie elektronického zdravotnictví - duben 2018

Podrobnosti

Mapa webu

Kontakty

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2

+420 224 971 111

+420 224 971 111

Odběr novinek

Pokud si přejete dostávat informace o novinkách, napište nám prosím svoji adresu.