Hlavní stránka

Deklarace partnerství při implementaci Národní strategie elektronického zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví s ohledem na dobrou praxi při přípravě a implementaci strategických změn a posílení principu partnerství otevírá prostor pro spolupráci s potenciálními zájemci o zapojení do implementace Národní strategie elektronického zdravotnictví. Cílem spolupráce je identifikovat a zahrnout do implementace strategie relevantní potřeby/požadavky a podněty subjektů, které budou změnami ovlivněny, nebo budou mít významný vliv na jejich vzájemnou komunikaci.
Výzva je zaměřena zejména na odbornou veřejnost (soukromé i veřejné subjekty). 
Preferovanou formou spolupráce je zejména podpora týmů Ministerstva zdravotnictví prostřednictvím posuzování navržených změn a jejich dopadů, případně aktivní účasti na zpracování alternativních návrhů a zhodnocení jejich přínosů a dopadů.
Informace o implementaci a prioritách ministerstva najdete na stránkách Národní strategie elektronického zdravotnictví NSEZ.CZ.  Případný zájem o spolupráci je možné zaslat na emailovou adresu: nsez@mzcr.cz.

V emailu prosím uveďte:

  • Základní identifikační údaje
  • Oblasti, v rámci nichž nabízíte odbornou pomoc a kapacity
  • Specifické kompetence v oblasti eHealth, kterými organizace/subjekt disponuje
  • Rámcové kapacity (čas), který je možný pro potřeby spolupráce uvolnit
  • Kontaktní osobu pro danou organizaci/subjekt

Aktuality

Vystoupení zástupců MZ ČR na konferenci MEDSOFT 2019

27.3.2019

MZ ČR bylo na konferenci MEDSOFT 2019 zastoupeno především kulatým stolem za účasti ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a dále např. vystoupením Martina Zemana a Jiřího Boreje z Národního centra elektronického zdravotnictví

Podrobnosti

Doporučení Evropské komise o evropském formátu pro výměnu elektronických zdravotních záznamů EHRxF

8.2.2019

Evropská komise dne 6. února 2019 přijala doporučení o evropském formátu elektronické výměny zdravotních záznamů. Doporučení je výsledkem úspěšné spolupráce mezi Evropskou komisí, eHealth Network a souvisejících pracovních skupin. Aktivně se zapojila i ČR.

Podrobnosti

Setkání NCeZ se zástupci zdravotních pojišťoven – pracovní skupina pro Autoritativní registr pacientů

7.2.2019

Ve čtvrtek 31. 1. 2019 proběhlo v prostorách MZČR setkání pracovní skupiny Národního centra elektronického zdravotnictví MZ ČR pro Autoritativní registr pacientů, do které se zapojily desítky odborníků ze zdravotních pojišťoven.

Podrobnosti

Setkání NCeZ s organizacemi podílejícími se na tvorbě a správě standardů elektronického zdravotnictví

20.11.2018

Ministerstvo zdravotnictví České republiky - Národní centrum elektronického zdravotnictví uspořádalo 19.11.2018 "Setkání s organizacemi podílejícími se na tvorbě a správě standardů elektronického zdravotnictví a s dodavateli informačních technologií".

Podrobnosti

Mapa webu

Kontakty

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2

+420 224 971 111

+420 224 971 111

Odběr novinek

Pokud si přejete dostávat informace o novinkách, napište nám prosím svoji adresu.