Hlavní stránka

Deklarace partnerství při implementaci Národní strategie elektronického zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví s ohledem na dobrou praxi při přípravě a implementaci strategických změn a posílení principu partnerství otevírá prostor pro spolupráci s potenciálními zájemci o zapojení do implementace Národní strategie elektronického zdravotnictví. Cílem spolupráce je identifikovat a zahrnout do implementace strategie relevantní potřeby/požadavky a podněty subjektů, které budou změnami ovlivněny, nebo budou mít významný vliv na jejich vzájemnou komunikaci.
Výzva je zaměřena zejména na odbornou veřejnost (soukromé i veřejné subjekty). 
Preferovanou formou spolupráce je zejména podpora týmů Ministerstva zdravotnictví prostřednictvím posuzování navržených změn a jejich dopadů, případně aktivní účasti na zpracování alternativních návrhů a zhodnocení jejich přínosů a dopadů.
Informace o implementaci a prioritách ministerstva najdete na stránkách Národní strategie elektronického zdravotnictví NSEZ.CZ.  Případný zájem o spolupráci je možné zaslat na emailovou adresu: nsez@mzcr.cz.

V emailu prosím uveďte:

  • Základní identifikační údaje
  • Oblasti, v rámci nichž nabízíte odbornou pomoc a kapacity
  • Specifické kompetence v oblasti eHealth, kterými organizace/subjekt disponuje
  • Rámcové kapacity (čas), který je možný pro potřeby spolupráce uvolnit
  • Kontaktní osobu pro danou organizaci/subjekt

Aktuality

Setkání NCeZ s organizacemi podílejícími se na tvorbě a správě standardů elektronického zdravotnictví

20.11.2018

Ministerstvo zdravotnictví České republiky - Národní centrum elektronického zdravotnictví uspořádalo 19.11.2018 "Setkání s organizacemi podílejícími se na tvorbě a správě standardů elektronického zdravotnictví a s dodavateli informačních technologií".

Podrobnosti

Podporujeme založení národní iniciativy organizace IHE-Europe

17.10.2018

Ministerstvo zdravotnictví podpořilo aktivitu některých účastníků sektoru elektronizace zdravotnictví spočívající v založení národní iniciativy organizace IHE-Europe.

Podrobnosti

Setkání k aktuálním projektům a záměrům v oblasti eHealth

15.10.2018

Dne 12. října 2018 uspořádalo Ministerstvo zdravotnictví České republiky setkání se zástupci nemocničního sektoru, na kterém byl představeny aktuální projekty a záměry v oblasti elektronizace zdravotnictví ...

Podrobnosti

Mapa webu

Kontakty

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2

+420 224 971 111

+420 224 971 111

Odběr novinek

Pokud si přejete dostávat informace o novinkách, napište nám prosím svoji adresu.