Aktuality

10. 10. 2019 proběhl "IHE Framework" workshop

Ministerstvo zdravotnictví uspořádalo ve spolupráci s rakouskou vládní agenturou aed, s European Health Telematics Association (EHTEL) a s IHE Czech Republic pracovní setkání, určené pro veřejný sektor, zejména pro centrální státní organizace, veřejnoprávní organizace a poskytovatele zdravotních služeb, kteří se již vážněji zabývají aplikací IHE postupů do své praxe. Cílem setkání bylo, s pomocí zahraničních expertů, sladit pro nejbližší období další postup při aplikaci IHE v České republice.

Toto setkání bylo zároveň podpořeno Evropskou komisí v rámci projektu Strengthening of the capacity of the Ministry of Health in the Czech Republic in its effort to set up a National eHealth Centre programu SRSP.

Integrované IHE profily již existují v řadě zemí Evropy, jako je Rakousko, Švýcarsko, Francie, Nizozemsko, Slovinsko a v řadě dalších zemí. Většina regionálních a národních projektů je založena na IHE frameworku, který poskytuje pokyny pro implemetaci specifických standardů a profilů ve vyvinutých systémech, tak aby umožňovaly vzájemnou interoperabilitu zdravotnických informací v rámci Evropy. IHE profily se tak prosazují při mezinárodní výměně zdravotnických dat a jsou doporučovány ve členských zemích Evropkou komisí do všech zdravotnických systémů. Před časem byla založena také organizace IHE Česká republika jako součást IHE Europe.

Na workshopu byly konfrontovány zahraniční zkušenosti a Best Practices s postupem a plány České republiky v této oblasti.

Úvod do IHE

Alexander Berler, IHE Europe

Introduction to IHE

One Best Practice the Swiss case

Testing Continuum 2019

Prezentace Národního centra elektronického zdravotnictví - lokální priority a potřeby

Martin Zeman, Jiří Borej

Prezentace IHE metodologie (od definice use case po testovatelnou specifikaci interoperability

Charles Parisot, IHE Europe

IHE Methology - from Use Cases to Testable Specifications

Create Interoperability Architecture and Specifications

Prezentace úspěšného užití IHE profilů v národní strategii (Rakousko a Švýcarsko)

Stefan Sauermann, UAS Technikum Wien

D_NeHCWorkshop AustriaSuisse

Po prezentacích proběhla rozsáhla diskuze, do které se zapojila většina přednášejících i účastníků workshopu.  
 

 

Aktuality

Upozornění na probíhající ransomware kampaň "RYUK"

11.12.2019

Upozornění CERT týmu Národního centra kybernetické bezpečnosti (NCKB)

Podrobnosti

Zavedení metod a standardů řízení kvality specifických pro elektronizaci zdravotnictví

29.10.2019

Soubor metodických dokumentů pro potřeby strategického řízení elektronizace zdravotnictví - zavedení metod a standardů řízení kvality

Podrobnosti

NČLP - upozornění na HROZÍCÍ PROBLÉM - přechod na klíče NČLP od 50000 výše od 12/2019

14.10.2019

Prověřte, zda používáte DASTA a NČLP korektně a zda používáte aktuální platnou verzi ! Pokud máte NČLP doplněn o své lokální položky, prověřte jejich klíče (musí být v intervalu 25000 - 49999) a zvažte jejich další existenci s ohledem na případná rizika!

Podrobnosti

Mapa webu

Kontakty

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2

+420 224 971 111

+420 224 971 111

Odběr novinek

Pokud si přejete dostávat informace o novinkách, napište nám prosím svoji adresu.